Welkom bij Ploegmakers Agro

Ploegmakers Agro is het akkerbouwbedrijf binnen de Ploegmakers Groep en is verantwoordelijk voor de teelt van onze eigen gewassen.
De teelt van o.a. aardappels, bieten, waspeen, uien en mais gebeurd in samenwerking met veehouders in de omgeving die bijvoorbeeld gronden beschikbaar stellen. Omdat we veel verschillende gewassen telen en een groot areaal grond beschikbaar hebben kunnen we jaarlijks wisselende teelten zetten. Dit verkleint de kans op typische gewas gebonden ziekten en is ook een mindere belasting voor de bodem.

We streven naar een combinatie van duurzaamheid en topkwaliteit bij al onze gewassen. Voor ons betekent de duurzaamheid dat we op een zorgvuldige manier omgaan met het milieu, de bodem en de omgeving.

Wilt u meer informatie over "Ploegmakers Agro" dan kunt u contact opnemen met onze teeltbegeleider Willem de Bruin via 0493 - 59 96 75 of via willem@ploegmakersgroep.nl